Assassin's Creed Odyssey-PS4


חשבון (account) טעון מראש עם המשחק בפנים.


189 329(-42.55%)

קרא עוד


שים לב! - מוצר זה הוא חשבון טעון מראש עם המשחק. יסופקו לך כתובת דוא"ל וסיסמה כדי להיכנס, כדי להוריד את המשחק.

1. הוסף פרופיל PS4 חדש (add new) בהדלקת המכשיר או לחיצה ארוכה בכפתר ה-PS בשלט.

2. קבע את הפרופיל הראשי (הגדרות -> ניהול חשבון -> הפעל כ - PS4 ראשי)

(Settings -> Account Management -> Enable as Primary PS4)

3. עבור לספריה -> משחקים ולאחר מכן להוריד את המשחק

library -> Games, then download the game

4. התנתק מהפרופיל (לא למחוק אותו) והמתן עד לסיום ההורדה

חזור לפרופיל הפרטי שלך ושחק.

חשבון זה יהיה שייך לך בלבד, אסור לתת את פרטי החשבון לאדם אחר אחרת המשחק יפסיק לעבוד.

אספקת החשבון תוך 24 שעות.