BATTLEFIELD 1 (REVOLUTION EDITION) ORIGIN-GLOBAL - עותק


79 
  • מותג: ORIGIN
  • משלוח:  

קרא עוד


לאחר קבלת המפתח במייל, תצטרכו להפעיל אותו דרך התוכנה של EA שנקראת Origin. כדי שהכל יעבוד כשורה, אנא וודאו שיש לכם את התוכנה וחשבון פעיל.

להורדת התוכנה

ליצירת החשבון 

לאחר שהתוכנה מותקנת ויש ברשותכם חשבון פעיל, אנא הריצו את התוכנה והשתמשו בפרטים שלכם בכדי להכנס. לאחר שהתחברתם בהצלחה, עקבו אחר ההוראות.

שלב 1 - בחלון המרכזי של אוריג'ין לחצו על "Origin".

שלב 2 - בתפריט שנפתח לחצו על "Redeem Product Code..."

שלב 3 - בחלון החדש שנפתח, הכניסו את הקוד שקיבלתם באימייל.

לאחר שהשלמתם את כל הפעולות המצויינות מעל, התוכנה תודיע לכם שהמשחק הופעל ומוכן להורדה. לחצו על "My Games" וודאו שהמשחק שהפעלתם נמצא ברשימה. לחצו עליו ואוריג'ין תתחיל להוריד את המשחק שלכם. לאחר שההורדה תסתיים, הריצו את המשחק.