DIRT 5 PS5 PS4


מבצע
 
מבצע
 
מבצע

חשבון (account) טעון מראש עם המשחק בפנים.


119 


קרא עוד


שימו לב! - מוצר זה הוא חשבון טעון מראש עם המשחק. יסופקו לך כתובת דוא"ל וסיסמה כדי להיכנס, כדי להוריד את המשחק. אחרי ההתקנה ניתן לשחק את המשחק מהחשבון הפרטי שלכם ואין צורך לחזור לחשבון ששלחנו לכם.

הוראות התקנה:

1. הוסף פרופיל PS4 חדש (new user) בהדלקת המכשיר או לחיצה ארוכה בכפתור ה-PS בשלט.

2.לחצו על create a user

3.לחצו על Accept

הזינו את הפרטים ששחלנו לכם(אימייל+סיסמה)

4. לחצו על next

5.

6. לחצו על next

7. לחצו next

8.לחצו next

9. לחצו next

11. לחצו על do this later

12. דלגו ע"י לחיצה בשלט על כפתור העיגול

13.לחצו על skip

14.

15.

16.עבורו לספריית(הכי ימני) המשחקים ולאחר מכן להוריד את המשחק

17.עברו ל purchased

18. לחצו על download

19.לחיצה ארוכה בכפתור ה-PS בשלט ועברו ל power

20.התנתק מהפרופיל (לא למחוק אותו) והמתן עד לסיום ההורדה

21.חיזורו לפרופיל הפרטי שלכם לחצו log out of ps4

22. אחרי ההתקנה שחקו ותהנו!

לא למחוק את החשבון שהתקנתם אחרת המשחק יפסיק לעבוד.

חשבון זה יהיה שייך לך בלבד, אסור לתת את פרטי החשבון לאדם אחר אחרת המשחק יפסיק לעבוד.

*טיפ חשוב ביותר - חשבון יכול לפעמים להינעל אבל לא צריך לדאוג כל מה שצריך לעשות כדי להפעיל אותו שוב זה את השלבים הבאים:

 בתוך הפרופיל ששלחנו לכם(לא בחשבון הפרטי שלכם) קבע את הפרופיל כראשי (הגדרות -> ניהול חשבון -> הפעל כ - PS4 ראשי)

(Settings -> Account Management -> Enable as Primary PS4)